publicacions i recursos

Publicacions i recursos

Dissenyem i elaborem material divulgatiu i educatiu sobre sistemes alimentaris sostenibles, sobirania alimentària, dietes saludables i aprofitament alimentari. Alhora, publiquem estudis i informes per ampliar el coneixement al voltant de les pèrdues i el malbaratament alimentari i analitzar el potencial de l’espigolament en aquest camp.

Escoles #jonollenço

Eina digital que recull iniciatives transformadores per prevenir el malbaratament alimentari als centres educatius.

Decàleg #joquantifico

10 passos per quantificar el malbaratament alimentari al menjador de l’escola.

Disponible en:

“El menjar no es llença”: maletes pedagògiques per a Primària i Secundària

Maletes pedagògiques per a centres educatius de la província de Barcelona amb l’objectiu de treballar l’aprofitament alimentari a l’aula a través del joc i la reflexió.

Receptari de cuina intercultural i d’aprofitament

Recetas elaboradas por
los y las participantes
en los talleres de cocina de
aprovechamiento impulsados
por Espigoladors en el
marco del proyecto Trencamp.

Obrim el meló: L’impacte de les pèrdues alimentàries a Senegal en la producció de cultius per a l’exportació al Nord Global (2023)

Viatgem al Senegal, de la mà de l’ONGD CERAI, per conèixer els impactes socials i ambientals de les pèrdues i el malbaratament alimentari durant la producció i distribució de cultius per a l’exportació a països del Nord Global.

Diagnosi de les causes de pèrdues alimentàries de les fruites i hortalisses a Catalunya (2021)

La “Diagnosi de les pèrdues alimentàries de les fruites i hortalisses al sector primari: causes i protocol de quantificació” és un treball tècnic pioner que desgrana l’arrel de les pèrdues alimentàries al sector primari.

Guia de bones pràctiques per a un espigolament segur (2021)

Guia elaborada amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb l’objectiu de proporcionar les bases i les bones pràctiques per garantir un espigolament segur a totes les parts implicades.

Tornar a espigolar: l’espigolament, una eina amb potencial transformador (2019)

Diagnosi sobre la recuperació d’excedents agrícoles com a eina d’innovació social i dinamització comunitària a l’àrea de Barcelona.