l’organització

SOM FUNDACIÓ

Espigoladors va néixer el 31 de març de 2014 com una associació sense afany de lucre inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 53198. L’any 2018, concretament el 6 de juliol, es va transformar en una Fundació sense afany de lucre subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i que consta incrita en el Registre de fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 3075. La Fundació Espigoladors està classificada com una Fundació benèfica de tipus assistencial i cultural.

La Fundació ha optat pel règim fiscal especial establert a la Llei 49/2002, de vint-i-tres de desembre, de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, atès que compleix tots els requisits establerts a l’article 3 de l’esmentada Llei i, per tant, es pot considerar una entitat beneficiària del mecenatge, segons estableix l’article 16 de l’esmentada Llei.

EL PATRONAT

Mireia Barba. Presidenta

Graduada en ciències Empresarials i Educació Social, el 2014 va cofundar la Fundació Espigoladors juntament amb dues persones sòcies més. Compta amb experiència en gestió de projectes i ha treballat a l’administració pública gestionant projectes de desenvolupament econòmic i social en l’empresa privada i en el sector social. Creient del poder de la ciutadania de canviar el món.


Jaume Oller. Secretari

Soci cofundador de la cooperativa Tandem Social i de Tandem Go. Té una llicenciatura i màster en direcció i administració d’empresa per ESADE, així com formacions diverses en l’àmbit financer, cooperació internacional o coaching. Forma part del Comission Expert Group on the social business initiative (GECES) i el 2020 ha estat seleccionat com a fellow d’Acumen. 


Jordi Bruna Sastre. Tresorer

Marina Pons. Vocal

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Pompeu Fabra. Experiència com a consultora a l’administració pública. Actualment i des de fa més de deu anys, treballant a l’administració local en l’àmbit de les polítiques socials i en la creació de xarxes de coneixement.

Ada Parellada. Vocal

Xef del restaurant Semproniana de Barcelona. El 2016 va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi en reconeixement a la seva trajectòria en el món de la restauració. Activista contra el malbaratament alimentari.

L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

La Fundació Espigoladors compta amb un equip multidisciplinar, versàtil i divers, especialitzat en diversos àmbits: coneixement i sensibilització, comercial, espigolaments i voluntariat, comunicació i disseny, administració i comptabilitat, producció i logística.

  • Directora: Mireia Barba (mireia@espigoladors.com)
  • Responsable de comptabilitat i recursos humans: Isabel Barba (espigoladors@espigoladors.com)
  • Responsable de projectes de coneixement i sensibilització i de programes d’espigolament: Raquel Díaz (raquel@espigoladors.com)
  • Responsable de comunicació: Anna Gras (comunicacio@espigoladors.com)
  • Responsable comercial: Mireia Barba (mireia@esimperfect.com)