Registra’t al voluntariat d’Espigoladors

Registra’t al voluntariat d’Espigoladors

Aquest formulari et permetrà rebre de forma regular la informació sobre les properes espigolades a camp. Et demanem les teves dades personals per poder gestionar l’assegurança d’accidents i també la teva arribada als camps. Gràcies!

* Camps requerits

1. Dades personals


/ /
( dd / mm / aaaa )


Població *
El contacte telefònic només l’utilitzarem en situacions d’urgent necessitat: canvis d’última hora, retards o problemes de localització el dia de l’espigolada o activitats programades amb poca antelació.

2. Sobre la teva participació a les espigolades

En quines zones agrícoles t’agradaria espigolar? Recomanem triar les zones més properes al teu lloc de residència habitual.
Disposes de vehicle propi per arribar als camps? *
Pots espigolar de dilluns a divendres? *
Pots espigolar els caps de setmana o festius? *

3. Com ens has conegut?

Quant temps fa que ens coneixes? *


Com ens has conegut?
 
 

 

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, DRETS I DEURES I DRETS D’IMATGE *

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, en endavant RGPD, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i la resta de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem que les dades incorporades en el present imprès, així com les necessàries per la formalització del seu voluntariat amb l’empresa, seran tractades per FUNDACIÓ ESPIGOLADORS (Responsable del Tractament) amb la finalitat de gestionar la relació de voluntariat, així com dur a terme les tasques internes de gestió de personal, contractació d’assegurances.

La Fundació també podrà contractar determinats serveis la prestació dels quals els realitzaran terceres empreses (Encarregats del Tractament) a les que se’ls comunicaran les seves dades. L’empresa amb la que es gestionarà el tractament de les seves dades és Mailchimp, empresa ubicada a EEUU, amb la què existeix transferència internacional de dades i amb la que hi ha firmat el contracte de clàusules tipus per a regular aquesta transferència. A més, es signa el corresponent contracte de confidencialitat per a garantir que l’ús de les dades personals a les que els hi donem accés per a la prestació del servei es realitzi d’acord a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, en el seu cas, logística i organització de la recollida a la zona desitjada

Mitjançant la signatura del present document, i de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent, vostè atorga consentiment exprés perquè es procedeixi, amb les finalitats mencionades als apartats anteriors, al tractament de les dades personals facilitades.

En cas de produir-se alguna modificació a les seves dades personals, el signant es compromet a comunicar-ho, amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades.

ÚS IMATGE VOLUNTARI/A En compliment de la Llei 1/1982 de 5 de maig, sobre el Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i de la Pròpia Imatge, reconegut per l’article 18.1 de la Constitució, marcant la casella corresponent, li demanem el seu consentiment exprés per autoritzar-nos a utilitzar la seva imatge amb la finalitat de publicar-la a la web, fòrums, blogs, revistes etc., per informar i fer difusió de les activitats de la nostra empresa.

Per aquest motiu,

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Un cop les imatges ja no siguin necessàries, aquestes es guardaran, degudament boquejades amb les mesures de seguretat pertinents.

Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació u oposició al seu tractament dirigint-se a C/Trafalgar 25, 2n 2a, 08010 Barcelona, o enviant un correu electrònic a comunicacio@espigoladors.com. Té dret igualment a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat prèviament. També té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació a la protecció de dades (www.aepd.es).

La Fundació Espigoladors utilitza Mailchimp com a plataforma de màrqueting. Les dades recollides a través del formulari seran transferides a MailChimp per ser processades. Podeu conèixer la política de privacitat de MailChimp AQUÍ